VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Phán Xét Hay Ân Điển?

Ô-sê 14:1-9; Giăng 15:5-10
Pastor Michael Faber
C:3/4/2012; 430 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 8:48:48
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ô-sê 14, Giăng 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ô-sê 14, Giăng 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1, Germany3448.62 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)75
2Sứ Điệp Phục Sinh (Mục Sư Bùi Quang Túc)2
3Hy Vọng Của Con Cái Chúa (Mục Sư Nguyễn Đình Liễu)2
4Tại sao cần được Báp-tem trong Đức Thánh Linh (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Mười điều cần có để làm một người cha tốt (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.