VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Phán Xét Hay Ân Điển?

Ô-sê 14:1-9; Giăng 15:5-10
Pastor Michael Faber
C:3/4/2012; 435 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.48 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ô-sê 14, Giăng 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ô-sê 14, Giăng 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1, , US0.50 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)18
2Bạn Có Quản Lý Tiền Bạc Và Của Cải Theo Ý Chúa Chưa? (Mục Sư Lê Phước Thuận)3
3Đối Diện Với Tương Lai (Mục Sư Huỳnh Thiên Trung)2
4Phải Chi Hồi Đó Mình Hết Lòng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Tại Sao Chúa Gọi Bạn Là Quản Gia? (Mục Sư Lê Phước Thuận)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.