VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Thiết Hữu

Giăng 15:12-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/19/2012; 773 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/15/2019 4:33:13
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria.


SốKhách từMới xem
1, Thailand485.42 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Không Còn Là Nô Lệ (Mục Sư Nguyễn Xuân Bình)2
3Để Vinh Quang Chúa Tỏ Rạng: Mục Đích Của Việc Thờ Phượng (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Em-ma-nu-ên (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Nhập Thế (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.