VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Summer Photo

Thiết Hữu

Giăng 15:12-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/19/2012; 746 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 22:37:0
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria.


SốKhách từMới xem
1San Jose, CA, US5961.34 phút
2Redmond, WA, US5971.47 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thái Độ Nhận Lãnh Phép Lạ (Phần IV) (Mục Sư Hồ Vũ)2
2Chúa Rửa Chân Cho Tôi Sao? (Mục Sư Trần Thiện Tri)2
3Kết Bạn Với Thế Gian (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Xuân Mới Sự Sống Mới (Phần 1) (Mục Sư Mã Phúc Thạch)2
5Đi Trong Sự Sáng (Mục Sư Trương Văn Sáng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.