VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Ơn Phước Hay Rủa Sả - Tùy Bạn Đấy

Lu-ca 12:48b
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/27/2016; 705 xem 13 lưu
Xem lần cuối 8/28/2019 20:44:47
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US27082.33 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đám Rước Vĩ Đại (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
2Thắng Thế Gian (Mục Sư Đỗ Lê Minh)1
3Chỉ Khác Một Chút Thôi (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
4Tìm Về Hạnh Phúc (Mục Sư Trần Thiện Minh)1
5Sự Cám Dỗ Và Điều Ác (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.