VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Giảng, Dạy, Hành Động Trong Danh Đức Chúa Jêsus

Công-vụ các Sứ-đồ 4:7-12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/4/2012; 919 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 3:7:49
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Hội Thánh Với Quyền Phép Đức Thánh Linh.


SốKhách từMới xem
1, Germany6268.43 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)55
2Rễ Đâm Theo Dòng Nước (Mục Sư Đỗ Đình Song)4
3Chuẩn Bị Cho Ngày Cuối Cùng (Mục Sư Đoàn Văn Minh)3
4Tại Sao? (Mục Sư Lê Hồng Phúc)3
5Lời Cầu Nguyện Đầu Năm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.