VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Giảng, Dạy, Hành Động Trong Danh Đức Chúa Jêsus (Phần 2)

Công-vụ các Sứ-đồ 4:7-12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/11/2012; 715 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/2/2019 5:30:46
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Hội Thánh Với Quyền Phép Đức Thánh Linh.


SốKhách từMới xem
1, 23136.56 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Ngự Trong Giới Hạn Của Tôi (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
2Điều Cần Dạy Cho Con (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1
3Trở Nên Cơ Đốc Nhân Cấp Tiến (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Nén Bạc Chúa Giao (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Đóng Cửa "Giận Dữ" và "Kiêu Ngạo" (Phần 2a) (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.