VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Kẻ Nô Lệ của Đấng Christ

Giăng 15:14-15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/11/2012; 473 xem
Xem lần cuối 9/7/2017 11:16:31
Đọc  Nhắn Tin

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US20133.51 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Làm Việc Lớn Hơn Chúa (Mục Sư Nguyễn Hùng Vương)4
2Khuôn Mẫu Muôn Đời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Đời Sống Chóng Qua (Mục Sư Mã Phúc Thạch)3
4Lòng Ngay Thẳng (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Thi-thiên 41 (Mục Sư Đoàn Văn Miêng)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng