VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Ngài Phải Dấy Lên, Ta Phải Hạ Xuống

Ngài Phải Dấy Lên, Ta Phải Hạ Xuống

Giăng 3:22-30
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:3/11/2012; 2055 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/8/2019 11:45:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, LOGOS (Tin Lành Giăng).


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US6488.39 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Làm Chúa Hài Lòng (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Chớ Nghi Ngờ Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Ánh Sáng Cho Nhân Loại (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Theo Đuổi Và Phát Triển Tinh Thần Xuất Sắc (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.