VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Lòng Hăng Hái Khi Chúa Giê-xu Vào Giê-ru-sa-lem

Lòng Hăng Hái Khi Chúa Giê-xu Vào Giê-ru-sa-lem

Giăng 19:9-19
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/25/2012; 695 xem
Xem lần cuối 5/10/2020 16:43:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 19.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary.


SốKhách từMới xem
1, France23770.04 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)43
2Đem Đến Gần Để Chúc Phước (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Đừng Để Bị Nhục (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Tin Mừng Cho Người Nghèo (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
5Chìa Khóa Uy Quyền Của Sự Mở Cửa (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.