VietChristian
VietChristian
nghe.app

Summer Photo

Bản Chất Của Hội thánh Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

Công-vụ các Sứ-đồ 4:32-37
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/25/2012; 911 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 16:53:14
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Hội Thánh Với Quyền Phép Đức Thánh Linh.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam294.87 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Uy Quyền Của Kẻ Tin (Mục Sư Đào Việt Tiến)2
2Jê-sus Là Chúa Của Hội Thánh (Mục Sư Lê Văn Thể)2
3Ðối diện với những trì hoãn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Có Mãy Cớ Khiến Cho Lót Phải Chia Rẽ Với Ápraham (Mục Sư Châu An Phước)1
5Giáo Lý Trong Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.