VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Bản Chất Của Hội thánh Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

Công-vụ các Sứ-đồ 4:32-37
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/25/2012; 958 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/1/2020 3:28:52
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Hội Thánh Với Quyền Phép Đức Thánh Linh.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US3906.53 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)47
2Hai Kẻ Thù (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Mối Quan Hệ Giữa Cha Mẹ và Con Cái (Phần 2) (Giáo Sư Ánh Tuyết Fisher)1
4Nếp Sống Bình Thường Cơ Đốc Nhân III (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Em-ma-nu-ên (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.