VietChristian
VietChristian
Mùa Vọng

Winter Photo

Bản Chất Của Hội thánh Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

Công-vụ các Sứ-đồ 4:32-37
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/25/2012; 926 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.40 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Hội Thánh Với Quyền Phép Đức Thánh Linh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.48 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Những Bài Học Về Đức Tin Lớn Dành Cho Những Ai Tìm Sự Chữa Lành Thiên Thượng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
2Tiếng Hát Thiên Binh (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Bản Chất Của Hội thánh Đầy Dẫy Đức Thánh Linh (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Đừng Sợ (Mục Sư Đỗ Lê Minh)1
5Vị Thế Mới (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.