VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Bản Chất Của Hội thánh Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

Công-vụ các Sứ-đồ 4:32-37
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/25/2012; 905 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.49 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Hội Thánh Với Quyền Phép Đức Thánh Linh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.53 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ít Lâu Nữa (Mục Sư Trương Trung Tín)2
2Không Muốn Viết Bằng Giấy Và Mực (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Bản Chất Của Hội thánh Đầy Dẫy Đức Thánh Linh (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Cảm Tạ Thượng Đế (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
5Ta Sẽ Cưới Ngươi (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.