VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Đến Với Tội Nhân

Đến Với Tội Nhân

Giăng 4:1-9
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/25/2012; 1852 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 0:57:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, LOGOS (Tin Lành Giăng).


SốKhách từMới xem
1Changi, Singapore2564.75 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Làm Sao Biết Đó Là Tiếng Chúa (Mục Sư Lê Phước Thuận)3
2Cảm Tạ Và Cầu Nguyện (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
3Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Lý Do Tạ Ơn (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
5Ơn Lạ Lùng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.