VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Ngày Của Sự Đau Đớn

Ngày Của Sự Đau Đớn

Giăng 19:16-30; 1 Phi-e-rơ 4:19
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/1/2012; 962 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/10/2019 20:23:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 19, 1 Phi-e-rơ 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 19, 1 Phi-e-rơ 4.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary.


SốKhách từMới xem
1The Villages, FL, US5904.20 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nghênh Đón Vua Hòa Bình (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Sống Theo Chúa Gọi (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
3Tìm Cho Kỳ Được (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Một Sự Mầu Nhiệm Lý Thú (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Cầu Nguyện Trong Vinh Quang (Mục Sư Nguyễn Văn Năm)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.