VietChristian
VietChristian
nghe.app

Ngày Của Sự Đau Đớn

Ngày Của Sự Đau Đớn

Giăng 19:16-30; 1 Phi-e-rơ 4:19
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/1/2012; 963 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.28 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 19, 1 Phi-e-rơ 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 19, 1 Phi-e-rơ 4.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary.


SốKhách từMới xem
1, , US0.33 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cơ-Đốc Nhân Với Tiền Bạc (Mục Sư Lê Văn Thái)2
2Một Sự Mầu Nhiệm Lý Thú (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Những Con Lừa (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
4Hội Thánh Thờ Phượng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Hội Thánh Bước Theo Thánh Linh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.