VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Huyết Chiên Con

Ma-thi-ơ 26:17-19; Ma-thi-ơ 26:26-29; Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-28
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/1/2012; 821 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.42 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 26, Ma-thi-ơ 26, Xuất Ê-díp-tô Ký 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 26, Ma-thi-ơ 26, Xuất Ê-díp-tô Ký 12.

Website, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.