VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Đi Theo Chúa Giê-xu

Lu-ca 9:57-62
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:4/1/2012; 949 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8.72 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 9.

Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Việt Nam GTA.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.