VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Bài Thi-thiên Thương Khó

Bài Thi-thiên Thương Khó

Thi-thiên 22:1-19
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:4/1/2012; 1104 xem
Xem lần cuối 3/20/2020 12:22:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 22.

Liên Lạc Tác Giả, Vietnamese Christian Church of Garden Grove.


SốKhách từMới xem
1, France18195.69 phút
2Roubaix, France18195.69 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)26
2Hội Thánh Giữa Tâm Bão (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)3
3Triệt Để Đầu Phục Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
4Khi Chúa Thử Nghiệm (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
5Hãy Mạnh Mẽ Và Trông Đợi Chúa (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.