VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Làm Việc Tốt Cho Chúa

Làm Việc Tốt Cho Chúa

Giăng 12:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/1/2012; 1907 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6/19/2019 20:49:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1, Thailand794.21 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cảnh Giác (Mục Sư Nguyễn Thỉ)7
2Trung Tín Nhỏ Dẫn Đến Ơn Phước Lớn (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
3Người Con Chí Hiếu (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
4Ngước Nhìn Lên Núi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Tin Và Sống (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.