VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Làm Việc Tốt Cho Chúa

Làm Việc Tốt Cho Chúa

Giăng 12:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/1/2012; 2046 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 3:21:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1, China1095.70 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)45
2Một Người Nhỏ Bé (Mục Sư Trương Trung Tín)4
3Gương Phục Vụ: Hoàng Hậu Ê-xơ-tê (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
4Kiên Trì Kháng Cự Kẻ Thù (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
5Tập Trung Vào Chức Năng Làm Cha (Mục Sư Ngô Đình Can)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.