VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Làm Việc Tốt Cho Chúa

Làm Việc Tốt Cho Chúa

Giăng 12:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/1/2012; 1892 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/20/2019 10:24:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam825.19 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sự Chịu Khổ Được Phước Của Tín Đồ (Mục Sư Đoàn Văn Minh)7
2Đừng Ngã Lòng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
3Gìn Giữ Mái Ấm (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Ép-pha-ta! Hãy Mở Ra! (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
5Bên Lòng Mẹ (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.