VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Tuân Phục Dẫn Đến Sự Sống

Lu-ca 23:39-43
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 728 xem
Xem lần cuối 7/9/2020 11:4:47
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 23.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Việt Nam Westminster.


SốKhách từMới xem
1, France3259.76 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)43
2Đắc Thắng Tử Thần (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Ai Là Người Lân Cận Tôi? (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Ai Sẽ Đứng Lên Trám Những Lỗ Hổng? (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
5Bằng Chứng Của Tình Yêu (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.