VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Thái Độ Của Đấng Christ

Phi-líp 2:3-11
Pastor Doug Kellum
C:4/22/2012; 342 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 15:35:0
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Memphis.


SốKhách từMới xem
1, France5627.78 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)47
2Mười Ngày Đợi Mong (Mục Sư Lê Phước Thuận)3
3Của Lễ Cảm Tạ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Hiểu biết vấn đề nền móng (Mục Sư Chung Tử Bửu)1
5Khốn Thay Cho Cư Dân Trên Đất (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.