VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Dẹp Yên Bão Lòng

Mác 4:35-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/22/2012; 507 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/13/2019 10:26:8
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1, 8092.99 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thì Giờ, Lời Nói Và Cầu Nguyện (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Đức Tin Người Mẹ (Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh)2
3Nước Cha Được Đến. Ý Cha Được Nên (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)1
4Hô-sa-na! (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Gô-gô-tha (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.