VietChristian
VietChristian
httl.org

Hãy Nhướng Mắt Lên

Hãy Nhướng Mắt Lên

Giăng 4:27-42
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/29/2012; 1760 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/15/2019 11:11:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, LOGOS (Tin Lành Giăng).


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US10661.99 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Sợ! Linh Hồn Còn Trong Người (Mục Sư Lê Thanh Liêm)3
2Dân Ngoại Cũng Không Làm Vậy (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
3Chúa Chịu Thống Khổ Vì Ai? (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
4Tinh Thần Giữ Lễ Thương Khó Và Phục Sinh (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
5Cách Sống Của Người Môn Đồ (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.