VietChristian
VietChristian
httl.org

Sứ Mạng Của Đức Thánh Linh

Sứ Mạng Của Đức Thánh Linh

Giăng 16:13-15
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/27/2012; 810 xem 1 lưu
Xem lần cuối 41.61 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 16.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary.


SốKhách từMới xem
1Seattle, WA, US41.61 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sống Đẹp Lòng Chúa (Mục Sư Lê Văn Dương)3
2Niềm Vui Giữa Lao Khổ (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Đức Chúa Trời Yêu Thương (Mục Sư Trần Hữu Thành)1
4Ánh Sáng Cho Trần Gian (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Quyền năng bị khước từ
Công việc Đức Thánh Linh bị bóp ngạt bởi tín nhân
(Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)
1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.