VietChristian
VietChristian
svtk.net

Sứ Mạng Của Đức Thánh Linh

Sứ Mạng Của Đức Thánh Linh

Giăng 16:13-15
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/27/2012; 843 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 10:14:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 16.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary.


SốKhách từMới xem
1, Germany4172.19 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)53
2Con Đường Sa Mạc (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Tăng Trưởng Và Tin Kính (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
4Chuẩn Bị Cho Ngày Cuối Cùng (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
5Rễ Đâm Theo Dòng Nước (Mục Sư Đỗ Đình Song)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.