VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Sứ Mạng Của Đức Thánh Linh

Sứ Mạng Của Đức Thánh Linh

Giăng 16:13-15
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/27/2012; 853 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.58 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 16.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary.


SốKhách từMới xem
1, , US0.61 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)20
2Nên Làm Gì Trong Hoàn Cảnh Hiện Tại? (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
3Rúng Động (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Người Có Lòng Ăn Năn Thống Hối (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Ba Điều Mới (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.