VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Sứ Mạng Của Đức Thánh Linh

Sứ Mạng Của Đức Thánh Linh

Giăng 16:13-15
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/27/2012; 812 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.70 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 16.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary.


SốKhách từMới xem
1Seattle, WA, US0.75 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Làm Gì Với Lời Dư Luận? (MSNC Trần Việt Dũng)2
2Phụng Sự Chúa Hay Tiền Tài (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Thu và chi tiền của theo ý Chúa (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
4Tỏ Tình (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Mùa Gặt (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.