VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Tương Giao Trong Chúa Giê-xu

Giăng 6:63-69
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 836 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/19/2019 3:47:40
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Việt Nam Westminster.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US908.25 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sống Trước Chân Thần (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
2Đừng Yêu Thương Đầu Môi Chót Lưỡi (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Đức Thánh Linh - Đấng Làm Những Việc Siêu Nhiên Qua Lời Cầu Nguyện Của Chúng Ta (1) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
4Sống Trong Đời Mới (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
5Đóng Cửa Để Ma Quỷ Không Thể Tấn Công - Thờ Hình Tượng (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.