VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Tương Giao Trong Chúa Giê-xu

Giăng 6:63-69
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 837 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.98 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Việt Nam Westminster.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.00 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Không Phục Vụ Chúa Nổi (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
2Đừng Yêu Thương Đầu Môi Chót Lưỡi (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Ai Kiên Trì Cho Đến Cuối Cùng Sẽ Được Cứu (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
4Phụng Sự Chúa Hay Tiền Tài (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
5Đèn Trời Soi Xét (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.