VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Thánh Linh Trong Sự Tái Sanh

Giăng 3:1-12
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/27/2012; 591 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 17:22:51
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Seattle, Lễ Ngũ Tuần.


SốKhách từMới xem
1, France3893.29 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sứ Mạng Giảng Hòa (Mục Sư Nguyễn Tấn Dương)3
2Điều Phải Có Của Người Chúc Phước (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
3Cầu Xin Những Việc Lớn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Người Mạnh Mẽ Và Dũng Cảm (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1
5Tạ Ơn Chúa Cho Mùa Gặt (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.