VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Phúc Âm Cho Muôn Dân

Công-vụ các Sứ-đồ 15:1-21
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/27/2012; 566 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/7/2020 7:35:48
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida, Đào Tạo Môn Đồ Trong Gia Đình.


SốKhách từMới xem
1Roubaix, France15676.72 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Không Giấu Chúa Được (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
2Yêu Kính Chúa Phải Sống Như Thế Nào? (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
3Bốn Chiều Kích Của Tình Yêu (Phần 3) (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
4Chinh Phục Linh Hồn Tội Nhân (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Năm Mới - Hành Trình Mới (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.