VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Bạn Là Loại Cơ Đốc Nhân Gì?

Bạn Là Loại Cơ Đốc Nhân Gì?

Công-vụ các Sứ-đồ 11:26
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/3/2012; 875 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 3:53:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 11.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 11.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary.


SốKhách từMới xem
1, France3558.09 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tại Sao Chúa Gọi Bạn Là Quản Gia? (Mục Sư Lê Phước Thuận)5
2Bình An Trong Tâm Hồn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Sự Phục Sinh (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
4Khác Nào Kẻ Nằm Chiêm Bao (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Nhận Biết Chúa Phục Sinh (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.