VietChristian
VietChristian
nghe.app

Gương Tận Hiến

Gương Tận Hiến

Giăng 6:1-13
QPMS Nguyễn Sơn Hà
C:6/3/2012; 1710 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/19/2019 18:59:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego.


SốKhách từMới xem
1Da Nang, Vietnam210.84 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Làm Gì Với Lời Dư Luận? (MSNC Trần Việt Dũng)4
2Niềm Tin Xác Thực (Mục Sư Trần Thiện Tri)1
3Từ Bỏ Nếp Sống Vô Tín (Mục Sư Lê Văn Thái)1
4Niềm Vui Của Lòng Biết Ơn (Mục Sư Nguyễn Duy Trung)1
5Tạ Ơn Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.