VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Nhận Lễ Báp-Tem Để Làm Gì?

Nhận Lễ Báp-Tem Để Làm Gì?

Công-vụ các Sứ-đồ 2:37-41; Rô-ma 6:3-11
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/3/2012; 976 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 20:0:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2, Rô-ma 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2, Rô-ma 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Success, Australia3741.93 phút
2Perth, Australia3796.50 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Đi, Đừng Phạm Tội Nữa (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
2Tư Tế Hoàng Gia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Vâng Phục Chúa (Mục Sư Trần Thanh Dũng)2
4Còn Chín Người Kia Ở Đâu? (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Giáo Dục Tại Gia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.