VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Đấng Christ - Sự Bình An Chúng Ta

Ê-phê-sô 2:11-22
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/4/2016; P: 12/5/2016; 324 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 7:46:11
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1, France4420.73 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Tin Đi Qua Cơn Đỏ Lửa (Mục Sư Trần Quang Tuấn)4
2Đừng Lạm Dụng Chữ Quên (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
3Biết Ơn Để Tạ Ơn (Mục Sư Lê Duy Tín)2
4Thức Ăn Cúng Kiến (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Người Mẹ Có Đức Tin Được Khen Thưởng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.