VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Quý Hơn Nhiều Chim Sẻ

Ma-thi-ơ 6:25-34
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/10/2012; 1224 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/13/2020 4:49:11
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria.


SốKhách từMới xem
1Vancouver, BC, CA10913.24 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Năm Mới Phước Mới (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
2Viên Ngọc Chín Màu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Mười Hai Chữ Vàng (Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng)2
4Sao Ngươi Khóc? (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Đời Sống Mới: Liên Kết Với Thiên Chúa (Mục Sư Trần Thiện Tri)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.