VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Làm Chứng Về Ta Bằng Lưỡi Thánh Linh

Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/17/2012; 791 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.32 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1, Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1, Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Văn Hóa Và Niềm Tin.


SốKhách từMới xem
1, , US0.36 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đấng Phải Đến Đã Đến (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
2Tình Thương Và Tin Mừng (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1
3Nuôi Dạy Con (Mục Sư Lê Văn Thái)1
4Chúa Chọn Người Phục Vụ (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Nhớ Ơn Chúa Cách Thực Tế (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.