VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Đức Chúa Trời Muốn Làm Điều Gì Trong Cuộc Đời Bạn

Đức Chúa Trời Muốn Làm Điều Gì Trong Cuộc Đời Bạn

Phi-líp 1:6
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/24/2012; 1049 xem
Xem lần cuối 6/14/2019 5:50:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 1.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US17750.60 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Được Cứu Chuộc Khỏi Sự Rủa Sả Và Đưa Vào Phước Hạnh (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
2Điều Cản Trở Chúng Ta Trong Năm 2009 (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
3Là Muối Cho Đời (Mục Sư Hoàng Siêu)1
4Tha Thứ (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Bạn Là Sự Tốt Nhất Của Chúa (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.