VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Đức Chúa Trời Muốn Làm Điều Gì Trong Cuộc Đời Bạn

Đức Chúa Trời Muốn Làm Điều Gì Trong Cuộc Đời Bạn

Phi-líp 1:6
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/24/2012; 1090 xem
Xem lần cuối 12/9/2019 20:15:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 1.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary.


SốKhách từMới xem
1, France6481.71 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Dịu Dàng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
2Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Tìm Kiếm Chúa Giáng Sinh (Mục Sư Nguyễn Duy Trung)2
4Mùa Hy Vọng (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Mùa Vui Mừng (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.