VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Phước Hạnh của Việc Truyền Giáo

Sáng-thế Ký 12:1-3; Thi-thiên 67:1-7
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/8/2012; 1148 xem 15 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 5:41:30
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Sáng-thế Ký 12, Thi-thiên 67.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký 12, Thi-thiên 67.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, France1813.13 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nỗi Lòng Của Người Hầu Việc (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
2Tôi Là Chiên Của Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Cho Tròn Chữ Tín (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1
4Sự thờ phượng thật là gì (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Đường Lối Chúa (Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.