VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Đặc Điểm Của Người Lãnh Đạo Tin Kính

1 Ti-mô-thê 3:1-7
Pastor Gary Benedict
C:7/1/2012; 432 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/19/2019 19:52:37
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Ti-mô-thê 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Ti-mô-thê 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ.


SốKhách từMới xem
1, Thailand712.04 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ép-pha-ta! Hãy Mở Ra! (Mục Sư Trần Quang Tuấn)6
2Cầu Nguyện Trong Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Đừng Ngã Lòng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
4Chớ Nghi Ngờ Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Vì Sự Công Bình Mà Chịu Khổ (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.