VietChristian
VietChristian
nghe.app

Sự Tha Thứ Và Tình Yêu

Sự Tha Thứ Và Tình Yêu

Lu-ca 736-50
Mục Sư Hứa Trung Tín
C:5/27/2012; 3607 xem 44 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 18:55:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 736.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 736.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1, Thailand8387.53 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Niềm Vui Mừng Lớn Lao Nhất (Mục Sư Trần Quang Tuấn)4
2Sự Kêu Gọi Phục Vụ (Mục Sư Chương Thanh Lâm)3
3Đoàn Tụ Gia Đình (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Để Tưởng Nhớ Người (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
5Nhìn Xem Đức Chúa Giê-xu (Mục Sư Thái Phước Trường)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.