VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Ngày Sa-bát

Ngày Sa-bát

Giăng 5:10-18
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/15/2012; 1931 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 16:24:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, LOGOS (Tin Lành Giăng).


SốKhách từMới xem
1, France6691.82 phút
2, France6691.87 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)49
2Coi Chừng Cạm Bẫy (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Tính Cách Thiêng Liêng Của Sự Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Hạnh Phúc và Tiền Bạc (Mục Sư Bùi Ngọc Hương)2
5Ngài Vực Tôi Lên (Mục Sư Đỗ Đình Song)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.