VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Mùa Gặt

Mùa Gặt

Ma-thi-ơ 9:35-38
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/15/2012; 717 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/26/2020 19:26:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam920.66 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Giám Định Của Bạn Về Đấng Christ? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)5
2Nhu Cầu Sâu Thẳm (Mục Sư Lê Duy Tín)1
3Kết Tình Bầu Bạn (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1
4Khích Lệ, Thái Độ và Xác Nhận (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Lòng Tốt Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Trần Thiện Tri)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.