VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Summer Photo

Khi Đức Thánh Linh Đến

Giăng 16:7; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/29/2012; 1277 xem 15 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 14:26:50
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 16, Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 16, Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, France6861.34 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)47
2Thánh Đồ Trong Đấng Christ (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
3Nên Làm Gì Trong Hoàn Cảnh Hiện Tại? (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
4Hạnh Phúc và Tiền Bạc (Mục Sư Bùi Ngọc Hương)2
5Để Được Đầy Dẫy Đức Thánh Linh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.