VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Tại Sao Chúng Ta Tin

Tại Sao Chúng Ta Tin

Giăng 5:31-40
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:8/5/2012; 1952 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/21/2020 22:16:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, LOGOS (Tin Lành Giăng).


SốKhách từMới xem
1Singapore, Singapore11804.19 phút
2Singapore, Singapore11804.20 phút
3Thu Dau Mot, Vietnam11804.67 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)48
2Lễ Ngũ Tuần (Mục Sư Đặng Ngọc Báu)3
3Đấng An Ủi - Thần Chân Lý (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Bốn Chân Lý Mang Lại Ý Nghĩa Cho Đời Sống (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
5Hôm Nay Ngươi Sẽ Ở Với Ta Trong Cõi Phước Hạnh (Pastor Dwayne Nordstrom)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.