VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Người Sứ Đồ Gần Gũi Chúa

Giăng 13:21-25
Truyền Đạo Huỳnh Trần Linh
C:8/19/2012; 555 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/14/2019 22:42:8
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 13.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Seattle.


SốKhách từMới xem
1, France1422.83 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bị Thế Gian Ghét (Mục Sư Trương Trung Tín)4
2Cách Sống Của Cơ Đốc Nhân III (Mục Sư Trần Thiện Tri)3
3Đừng Thờ! Hãy Hiếu Kính (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Thảnh Thơi Nhẹ Nhàng (Mục Sư Trương Trung Tín)2
5Niềm Vui Phục Vụ Chúa (Mục Sư Hồ Xuân Phước)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.