VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Hành Động Thờ Phượng Của Người Tín Đồ

Công-vụ các Sứ-đồ 20:1-12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/19/2012; 465 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/19/2019 15:53:9
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 20.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US5086.10 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Giúp Việc Tin Lành (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
2Đối Thoại Với Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Cầu Nguyện: Trường Học Của Đức Tin (Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng)1
4Thạnh Mậu Và Xanh Tươi Trong Nhà Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1
5Sự Chọn Lựa Bởi Mắt Thấy (Mục Sư Nguyễn Văn Chấn)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.