VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Đặc Tính Của Người Đào Tạo Tìn Đồ

Công-vụ các Sứ-đồ 20:1-38
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/26/2012; 363 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/4/2019 17:57:46
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 20.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US18221.15 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Làm Gì Với Lời Dư Luận? (MSNC Trần Việt Dũng)7
2Phụng Sự Chúa Hay Tiền Tài (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Bình An Trong Nghịch Cảnh (Mục Sư Lê Văn Thái)1
4Tại Sao Chúa Jesus Đã Đến Thế Gian (Mục Sư Ngô Đình Can)1
5Sự Lạ Lùng Quá Cho Tôi (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.