VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Đặc Tính Của Người Đào Tạo Tìn Đồ

Công-vụ các Sứ-đồ 20:1-38
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/26/2012; 364 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.64 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 20.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1Seattle, WA, US0.69 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Giúp Việc Tin Lành (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
2Chiên Giữa Muông Sói (Mục Sư Đỗ Lê Minh)1
3Cầu Nguyện: Trường Học Của Đức Tin (Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng)1
4Đối Thoại Với Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Thạnh Mậu Và Xanh Tươi Trong Nhà Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.