VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Chúa Giê-xu Bị Khinh

Mác 15:21-32
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/29/2012; 730 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 21:2:49
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US12221.03 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Những Người Được Chọn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Thi Hành Sự Kêu Gọi (Mục Sư Lê Thanh Liêm)3
3Sao Phải Tin Chúa Giê-xu Mới Sống Đời (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Lời Thứ Ba Trên Thập Tự Giá (Mục Sư Huỳnh John Hùng)2
5Nhu cầu được Thánh hóa (Mục Sư Chung Tử Bửu)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.