VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Ngài Đang Ở Giữa

Ê-sai 30:15; Ê-sai 64:1-3
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/4/2016; P: 12/10/2016; 378 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/8/2019 17:18:14
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 30, Ê-sai 64.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 30, Ê-sai 64.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US4022.76 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thân Lữ Khách (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Làm Sao Để Có Thể Thêm Sự Nồng Cháy Vào Hôn Nhân (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
3Sống Làm Gương Cho Những Người Khác Bắt Chước (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
4Di Sản Của Mẹ (Mục Sư Đặng Quy Thế)1
5Hội Thánh Và Sự Cầu Nguyện (Mục Sư Đặng Quy Thế)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.