VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Ngài Đang Ở Giữa

Ê-sai 30:15; Ê-sai 64:1-3
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/4/2016; P: 12/10/2016; 389 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.61 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 30, Ê-sai 64.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 30, Ê-sai 64.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1, , US0.63 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thời Gian: Món Quà Giới Hạn (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
2Đường Tới Thiên Đàng (Mục Sư Lâm Bảo Nhơn)3
3Món Quà Quý Nhất Trên Đời (Minh Nguyên)2
4Dạy Người Trong Sự Công Bình (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Danh Hiệu Cứu Chúa - Đức Chúa Trời Quyền Năng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.